Website Banner
 
 
  Tel: 02-393-3221
Tel/Fax: 02-745-5778
มือถือ: 061-635-4429 
มือถือ: 087-022-2668
มือถือ: 089-153-7829
ID Line: nana-fragrance
 
 
Tel: 02-315-4879
มือถือ: 081-904-0368
มือถือ: 082-881-3421 
มือถือ: 088-720-1816
ID Line: NANA1_PACK
 
 
Tel: 02-874-6884-5
Tel/Fax: 02-874-6885
มือถือ: 081-842-2152
มือถือ: 081-613-5604
มือถือ: 081-673-9938
DI Line: nanaparfumes
 
Facebook : นานา ฟราแกรนซ์
 
Facebook : นานา พาร์ฟูมส์
 
Facebook : ร้าน นานา แพ็คซ์
 
 
     
 
 
     
 
ประวัติเกี่ยวกับน้ำหอม 
 
ตามประวัติศาสตร์ น้ำหอมถูกใช้ครั้งแรก เมื่อ 4000 ปีก่อน ในสมัยเมโสโปเตเมีย ซึ่งใช้ในรูปแบบของการเผาให้เกิดกลิ่น โดยสิ่งที่นำมาใช้เผาให้เกิดกลิ่นก็เช่น ยางไม้, ขี้ผึ้ง,หรือเปลือกไม้ต่างๆ ซึ่งโดยมากมักใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
 
   
 
 
     
 
การเก็บรักษาน้ำหอม
หลายๆครั้งที่เรากังวลว่าน้ำหอมของเร
าที่ซื้อมาในราคาแพงนั้นจะเสื่อมสภาพ
ลงไปไหม ควรจะเก็บน้ำหอมไว้ในตู้เย็นดีหรือเปล่า หรือว่าเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าก็พอ ซึ่งในความเป็นจริงวิธีการเก็บรักษา น้ำหอมนั้นไม่ได้ยุ่งยากมากมาย
แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องให้ความใส่ใจ
เพิ่มเล็กน้อย
 
 
 
 
 
     
 
  FRAGRANCES »  หัวน้ำหอมเกรดเอ
 
     
     
  GROUP  A   
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
A 01
ALL SPM.
 90 
A 02
ADD LIFE
90
A 03
ADD 1.
 95 
A 04
ADD 2.
 100 
A 05
ADDY CHAM  90 
A 06
ANGEL PINK
 80 
A 07
AXZ N:03
 80 
A 08
AXZ CHOC
 80 
A 09
AMELIE MARY
100 
A 10
ADDY ICE
100 
 
ลำดับ
กลิ่น
 ราคา
A 11
AXZ ZORO
100 

 
 
 
           
 
     
 
 
     
     
  GROUP B  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
 ราคา 
B 01
BOSS M.
90 
B 02
BOSS ORANGE
80 
B 03
BOSS WHITE
90 
B 04
BOSS GOLD
90 
B 05
BOSS WP.
80 
B 06
BURY FRUITY65.-
65 
B 07
BURY F'50-
50 
B 08
BURY SPORT M.
85 
B 09
BURY DEE
100 
B 10
BURY VS.
100 
 
ลำดับ
กลิ่น
 ราคา
B 11
BURY W.
100 
B 12
BURY WEEK
100 
B 13
BURY BIT W.
100 
B 14
BURY RHYTHM W. 
95 
B 15
BURY TOCH
100 
B 16
BURY BODY
95 
B 17

 
B 18
BL GACREAR
100 
B 19
BL GA BLV
80 
B 20
BL GA AQUA
100 
 
ลำดับ
กลิ่น
 ราคา 
B 21
BL GA ATLANTIC
90 
B 22
BEN SPORT
80 
B 23
BEN WOMEN
90 
B 24
BLUE SPORT
95 
B 25
BLACKROSE AV.
100 
B 26

 
B 27
BL JEN
70 
B 28
BELLA 85 
B 29
BAD BOY 90 
B 30
BOMSELL
85 
 
             
ลำดับ
กลิ่น
ราคา
B 31

 
B 32
BRUIT
80 
B 33

 


 
             
 
     
 
 
     
     
  GROUP C  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
C 01
CC MIND M.
80 
C 02
CC MIND W.
85 
C 03
CC SUTE M.  100 
C 04
CC WHITE M.
90 
C 05
CHASHI DO.
100 
C 06
CHOC (A)
70 
C 07
CHOC CAKE
70 
C 08
C:1 M.
90 
C 09
C:1 W. 100 
C 10
C:1 GOLD
85 
C 11
C:1 SUMMER2014
85 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา
C 12
C:B
90 
C 13
COOL PINK
85 
C 14
COOL WOMEN
90 
C 15
COOL MEN
80 
C 16
COOL NIGHT
95 
C 17
COOL WAV 90 
C 18
COCH FLORA
90 
C 19
COLONIA
85 
C 20
CHLOE PINK
95 
C 21

 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
C 22
CH:GOLD
85 
C 23
CH:COC W
100 
C 24
CH:N5
85 
C 25
CHANCE W.
90 
C 26
CHANCE BLUE
100 
C 27
CHANCE PINK
90 
C 28

 
C 29

 
C 30

 
C 31

 
 
             
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
C 32
CISTAL PINK
85 
C 33

 
C 34

 
C 35

 
C 36

 
C 37

 
C 38

 
C 39

 


             
 
 
 
     
     
  GROUP D  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
D 01
DAVID BAK
100 
D 02
DE FOREVER
95 
D 03
DEE TATTO
90 
D 04
DIOR SPORT
85 
D 05
DIOR ABSOLU
90 
D 06
DK SUMMER M.
90 
D 07
DK ELECTRIC
90 
D 08
DK DEER
70 
D 09
DK RED W
90 
D 10
DK APP
85 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
D 11
DK PINKA 2
100 
D 12
DK:BOSSUM 
85 
D 13
DK GOLD
90 
D 14

 
D 15

 
D 16

 
D 17

 
D 18

 
D 19

 
D 20

 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
D 21
DRAK M.
85 
D 22

 
D 23

 
 
             
 
     
 
 
     
     
  GROUP E  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
E 01
EST BELL
90 
E 02
ES: SUNSET
90 
E 03

 
E 04
ETER M.
100 
E 05
ETER W.
85 
E 06
ETER INTEN
90 
E 07
ETER AQUA M.
85 
E 08

 
E 09

 
E 10
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
E 11
ESCAPE W/2
90 
E 12

 
E 13
 
E 14

 
E 15

 
E 16
 
E 17

 
E 18
 
E 19
 
E 20

 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
E 21
EMMI 90 
E 22
    
 
             
 
     
 
 
     
     
  GROUP F  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
F 01
FARENT H.
100 
F 02
FANTA
100 
F 03
FANSEA:N
70 
F 04
FB CODE M.
100 
F 05
FB CODE W.
100 
F 06
FERY BACK
100 
F 07
FERY RED
90 
F 08
FLOWER K
100 
F 09

 
F 10
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
F 11
FOREVER
100 
F 12
FROSEN 80 
 

 
             
 
 
     
 
 
     
     
  GROUP G  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
G 01
GO GUILTY W
90 
G 02
G: ENY
80 
G 03
G: FORLA
90 
G 04
G: BROW
110 
G 05
G: MEE
90 
G 06
G: RUSH 1
100 
G 07

 
G 08

 
G 09

 
G 10
GIRLFRIEND
80 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
G 11
GIRLY WHITE
90 
G 12
GIRLY PINK
90 
G 13

 
G 14
GIO M.
90 
G 15
GIO W.
80 
G 16
GIO SI.
90 
G 17
GIO AIR
90 
G 18
GIO RED
90 
G 19

 
G 20

 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
G 21
GRESS
95 
G 22

 
G 23

 
 
 
     
 
 
     
     
  GROUP H  
     
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
H 01
HIT ROSE M.
100 
H 02
HIT ROSE W.
85 
H 03

 
H 04
HAPPY FM.
100 
H 05
HAPPY W.
90 
H 06

 
H 07
HEAT W.
80 
H 08

 

             
 
     
 
 
     
     
  GROUP I  
     
 
 
ลำดับ
กลิ่น
ราคา 
I 01
INTUE FM.
90 
I 02
INTUE FW.
90 
I 03
IN LOVE
80 
I 04
IS KISS
80 
I 05
IRON MAN
80 
 
 

 
     
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
     
     
บริษัท นานา ฟราแกรนซ์ จำกัด
NANA FRAGRANCE CO.,LTD.

950 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Tel: 02-393-3221 Tel/Fax: 02-745-5778
Mobile : 061-635-4429, 087-022-2668 Email:
nana_taning@hotmail.com
ID Line: nana-fragrance    ID Line: nana.2556
Current Pageid = 40